de-fuseren van Amarantis

Hoe het tot stand kwam en de nasleep

Topambtenaar ondersteunt mbo-besturen Amsterdam, Utrecht en Amersfoort

| Geen reacties

Nieuwsbericht | 27-08-2013

Koos van der Steenhoven gaat in samenspraak met de MBO Raad de ROC-besturen in de regio’s Amersfoort, Utrecht en Amsterdam ondersteunen bij de herschikking van hun opleidingenaanbod.

De ROC’s in de regio’s Amersfoort, Utrecht en Amsterdam kampen met de naweeën van de kwestie-Amarantis. Uit het advies Slimmer Samen van de commissie macrodoelmatigheid Amarantis blijkt dat de opsplitsing van deze in onderwijskoepel niet automatisch heeft geleid tot een doelmatig en goed op de arbeidsmarkt afgestemd onderwijsaanbod.

Bij de herinrichting van hun opleidingenaanbod hebben de schoolbesturen om ondersteuning gevraagd. In overleg met hen en in samenspraak met de MBO- Raad heeft OCW besloten om Van der Steenhoven te vragen om het proces te begeleiden. Het advies Slimmer Samen zal hierbij het vertrekpunt zijn.

In tegenstelling tot andere berichten gaat het hier om een beperkte, toegesneden opdracht naar aanleiding van het rapport van de commissie-Vermeulen.

Drs. K Van der Steenhoven is sinds 2011 directeur van ABD Top Consultants, de consultancy- en interim-managementgroep die binnen de Rijksoverheid bij topfuncties voorziet in de behoefte aan interim-management en advies. Eerder was hij zeven jaar secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Van rijksoverheid.nl

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.