de-fuseren van Amarantis

Hoe het tot stand kwam en de nasleep

Technisch faillissement

| Geen reacties

Een technisch faillissement is het bewust uitlokken van een faillissement, om daarmee de handen vrij te krijgen voor een doorstart. Het overnemen uit de failliete boedel van gezonde onderdelen met achterlating van de schulden in het faillissement.
Een belangrijke reden om een technisch faillissement uit te lokken is voorts gelegen in het feit dat volgens wettelijke bepalingen het personeel dan niet automatisch mee overgenomen hoeft te worden. Buiten een faillissement bepaalt de wet dat bij een overname van een deel van de onderneming, automatisch alle arbeidscontracten mee overgaan in de nieuwe onderneming. Dit geldt ook in een situatie van een surseance. Als één van de oorzaken van discontinuïteit overtolligheid van personeel is, kan een succesvolle doorstart alleen worden bereikt wanneer het overtollig personeel achterblijft in de failliete boedel. Dat is ook de reden dat vakbonden vaak felle tegenstanders zijn van een doorstart.
Voor een succesvolle doorstart is het heel belangrijk dat het tijdig wordt voorbereid. De gezonde onderdelen van de onderneming zullen vóór het uitspreken van het faillissement getaxeerd moeten worden om snel een verantwoord bod erop uit te kunnen brengen bij de curator.

Daarnaast is het van belang dat afnemers niet zullen afhaken door het uitspreken van een faillissement. Vaak wordt dan ook geadviseerd om afnemers op de hoogte te brengen dat een doorstart wordt voorbereid.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.