de-fuseren van Amarantis

Hoe het tot stand kwam en de nasleep

Bussemaker reageert op #Amarantis

| Geen reacties

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft per brief aan de Kamer gereageerd op de wantoestanden binnen de Amarantis Onderwijsgroep. Eerder was op Univers te lezen dat bestuurders binnen de onderwijsgroep zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan zelfverrijking, belangenverstrengeling en financiële onregelmatigheden.

Lees het originele artikel

Bussemaker stelt in haar brief dat “door de gebeurtenissen bij de Amarantis Onderwijsgroep en andere incidenten van de afgelopen jaren de legitimiteit van onderwijsbestuurders in toenemende mate onder druk zijn komen staan. Er zijn maatschappelijk twijfels of de bestuurder nog wel publieke belangen dienen en of het stelsel deze voldoende bewaakt”.

Later stelt Bussemaker dat de instellingsaccountant  “onvoldoende effectief heeft gewezen op risico’s”. Vervolgens oppert ze “de jaarlijkse risicoanalyse met betrekking tot de continuïteit van een instelling op korte en lange termijn en de instellingsaccountant maximaal zeven jaar te belasten met de controle op de jaarrekening”.

Hiermee lijkt Bussemaker de vrije rol van bestuurders wat in te dammen en (tijdelijk) meer te controleren. De gehanteerde systeembesturing van het onderwijs gaat immers uit van een onafhankelijke positie ten opzichte van het beleid. Bussemaker stelt in haar brief dat “de overheid via normering, toezicht en centrale examens zorgt voor belangrijke prikkels voor onder meer de kwaliteit van het onderwijs en de rechtmatige besteding van overheidsmiddelen”.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.